20 Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu
 

NNW jako samoistne ubezpieczenie

Każdy z nas spotkał się z ubezpieczeniem NNW. Co roku kupujesz ubezpieczenie dzieciom uczęszczających do szkoły. W razie jakiegokolwiek urazu, pewną rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem będzie odszkodowanie, adekwatne do procenta uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście nie tylko dzieci mogą mieć polisę NNW.
Ubezpieczenie NNW to finansowa rekompensata na wypadek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Adresatem są osoby fizyczne, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
Bardzo ciekawą propozycją jest połączenie indywidualnego lub rodzinnego ubezpieczenia NNW oraz mieszkania na jednej polisie. Niekiedy taka polisa będzie tańsza od samego NNW!